Våra förtroendevalda

Ordförande: Nicole Eriksson
Epost: nicole.eriksson@mangaforeningen.se

Sekreterare: Ellen Lindström
Epost: ellen.lindstrom@mangaforeningen.se

Kassör: Nora Ängebrant
Epost: nora.angebrant@mangaforeningen.se

Ledarmot: Gabriel Andersson
Epost: gabriel.anderson@mangaforeningen.se

Ledarmot: Kevin Eriksson
Epost: kevin.eriksson@mangaforeningen.se

För att maila styrelsen
styrelsen@mangaforeningen.se

Årets revisorer är:

Ulf Jensen
Andreas Edvardsson

För att kontakta revisorerna maila:
revisor@mangaforeningen.se