Hej, alla medlemmar och övriga intresserade!

Nu har styrelsen ordnat så att man kan registrera sig som full medlem, stödmedlem samt hjältemedlem online på följande länkar:

Utöver det så har vi även tagit fram en helt ny policy över hur föreningen hanterar era personuppgifter, vilket går att läsa här. I korthet så handlar det om att föreningen enligt en ny förordning måste informera om:

  1. Vad vi behöver era uppgifter till
  2. Hur vi använder era uppgifter
  3. Vilka som utöver föreningen får tillgång till era uppgifter
  4. Vilka rättigheter ni som medlemmar har över era egna personuppgifter

Policyn över digitala rättigheter har uppdaterats och förenklats något i antalet roller, samt att det numera inte rör sig om rättigheter utan behörigheter. Policyn går att läsa här.

Till sist så vill styrelsen även meddela att alkohol- och narkotikapolicyn samt allergipolicyn nu även finns tillgängliga att läsa på hemsidan här.