Att skriva motioner till årsmötet

klubbaEn motion är ett förslag till beslut på årsmötet. Alla medlemmar kan skriva ett sådant och lämna in det för omröstning. Här kommer lite kort med information om hur en motion kan se ut.

Börja med en titel på din motion. Den skall kort sammanfatta vad det är man vill åstakomma. Därefter behövs en beskrivning av din motion. Här förklarar du hur situationen ser ut idag, vad som behöver förändras och varför. Du argumenterar alltså för dina så kallade yrkanden.

Efter detta så ska du framföra ett eller flera yrkanden, det är dessa som är själva förslaget som årsmötet ska bestämma om.

Här kommer ett kort exempel på hur en motion skulle kunna se ut.

Exempelmotion:

Diskolampor till Nästet

Då Nästet är ett ställe där alla medlemmar skall kunna träffas och ha det trevligt tycker jag att vi skall köpa in en spegelboll och börja kalla det stora rummet för Mirrorball Island.

På så sätt kan alla som gillar att dansa göra det på ett mycket roligare sätt.

Jag yrkar:

  • Att föreningen skall köpa in en stor spegelboll till stora salen
  • Att stora salen nu officiellt skall kallas Mirrorball Island i all officiell kommunikation

Inskickad av Eiichiro Oda, Jango och Fullbody

Lämna in motionen

När du känner dig nöjd med din motion, så skriver du under med ditt namn och skickar din/dina motioner till styrelsen@orncon.net i god tid innan årsmötet. Exakta datum står i kallelsen som skickats ut. För en mer utförlig beskrivning av hur man skriver en motion, kan du gå in på Sveroks wikiinlägg i ämnet.