Stadgar och viktig information

På länken nedan kan du hitta Örnsköldsviks Manga Förenings stadgar. Stadgar kan man säga är som en förenings grundlagar. Det är utifrån dessa och årsmötets beslut som styrelsen och revisorerna arbetar.

ÖMF stadgar från 20180526

Viktiga punkter att veta kan vara att alla vanliga medlemmar i ÖMF har rätt att delta på årsmötet och får ställa upp att bli valda till föreningens styrelse eller andra förtroendeuppdrag. Stöd- och hjältemedlemskap är inte vanliga medlemskap och ger inte rösträtt men ger rätt att delta i föreningsaktiviteter.