Hej alla medlemmar och övriga intresserade!

Här följer lite information om våra fastställda avgifter för medlemskap för verksamhetsår 2018.

  1. Fullt medlemskap i ÖMF: 0 kronor i avgift. Riktar sig till alla som är intresserade av att kunna rösta under årsmötet och bli invalda i styrelsen, samt delta i alla föreningens aktiviteter. Främst riktad till de under 25 år.
  2. Stödmedlemskap i ÖMF: 150 kronor i avgift. För de som inte är intresserade av ett fullt medlemskap, men gärna vill delta på aktiviteter. Främst riktad till de över 25 år, då vi inte kan erhålla bidrag till föreningen för de som är över 25 år gamla.

Det är fullt möjligt att registrera sig för både ett fullt medlemskap och ett stödmedlemskap, vilket kan göra det enklare vid omröstning på årsmöten om så många som möjligt har rösträtt. Detta är framförallt viktigt vid den händelse att det är väldigt få som deltar under ett årsmöte. Styrelsen uppmanar dock starkt till att alla över 25 år tecknar ett stödmedlemskap i första hand. Mer information om hur man registrerar sig kommer upp senare, då några saker behöver ses över. Man kan alltid besöka Nästet och där prata med en styrelsemedlem om att registrera sig, dock.

Ha det gott!