(Obs! Kallelsen skickades ut via mail lördagen den 26 mars, alltså två veckor innan årsmötet. Det har tydligen inte nått alla, men kallelsen blev skickad i tid.)

Nu är det snart dags igen för nörderi, fika och demokrati på Mangaföreningens årsmöte! Styrelsen kallar nu ÖMFs medlemmar till årsmöte, den 9/4 i vår lokal Nästet.

Årsmötet brukar alltid vara väldigt roligt med en stor mängd härliga människor att prata och nörda med. Mötet är dessutom din möjlighet att direkt påverka vad föreningen skall göra under det nästkommande året, det är därför viktigt att du deltar och delar din syn på föreningen.

*Datum och tid: Årsmötet kommer att hållas 2016-04-09. Tiden är satt till klockan 12.00, men mötet öppnas först en timme senare, klockan 13.00. Detta för att det ska finnas tid för mingel och kontroll av röstlängd innan mötet öppnas.

*Plats: Mötet hålls i föreningens lokal Nästet på Nytorgsgatan 17B i Örnsköldsvik.

*Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga senast dagen innan årsmötet, beroende på hur många motioner som kommer in för behandling. Möteshandlingarna kommer givetvis att finnas tillgängliga under själva årsmötet.

*Motionsstopp inträder den 2016-04-02, motioner inskickade efter detta datum kommer inte att behandlas för införande i möteshandlingarna. Motionerna skickas in till styrelsen@orncon.net. Dessa motioner kan istället tas upp direkt under årsmötet så länge de inte är av större ekonomisk betydelse. Information om hur man skriver en motion kan man hitta här.

Naturligtvis så kommer det bjudas på fika! Hoppas att så många som möjligt kommer!