Kallelse till årsmöte 2019!

Datum: Söndagen den 24 mars Tid: Klockan 13.00 Plats: Nästet Motionsstopp: Söndagen den 17 mars Nu när det är ett nytt kalenderår, så är det även dags för ett reguljärt årsmöte. Därför kallar nu styrelsen till årsmöte för 2019. Den som har en eller flera motioner (förslag) har en viss